Lokacija
Smokovac bb
Email 
info@ikreal.com
Telefon 
+382 20 321 090

IK REAL doo je privatna firma osnovana 2009 godine. Registrovana je kao društvo za proizvodnju roba i usluga, export-import dok je pretežna djelatnost firme trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima. Kompanija posjeduje sve neophodne nacionalne licence za obavljanje trgovine na veliko I malo čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i ima uzlazni rast poslovanja baziran na prometu visoko kvalitetnih roba prema krajnjim kupcima. Berzansko poslovanje nabavke visoko kvalitetnih derivata, od svetskih i regionalnih renomiranih brendova, prepoznaje IK REAL kod kupaca kao firmu sa kojom su tačnost u poslovanju i povjerenje na prvom mjestu i kao firmu koja može da odgovori najvećim standardima, poštujući sve norme ekoloških odgovornosti, kvaliteta i uredne isporuke visoko kvalitetnih goriva.

Vizija

Naša vizija je da proširimo listu postojećih zadovoljnih kupaca u Crnoj Gori i regionu i da kroz kontinuirani rad sa visoko kvalitetnim derivatima postanemo prepoznati kao kompanija koja može zadovoljiti, kako manje, tako i najzahtjevnije kupce drumskog, pomorskog i vazdušnog transporta u Crnoj Gori i regionu. Vizija kompanije je i unaprijeđenje međunaradnog poslovanja sa svetski renomiranim brendovima.

Misija

Naša misija je da se prvenstveno kroz tačno dogovorene rokove isporuke, kvalitet roba i konkurentnost cijena, prilagodimo potrebama i zahtjevima svih kupaca u Crnoj Gori. Najkvalitetnija goriva, mogućnost dostave na željenoj lokaciji i posvećenost zaposlenih u kompaniji IK REAL prema zadatim ciljevima, osnove su poslovne filozofije uz slogan “IK REAL ENERGY”.